Historie

Historie restaurace U Pokorných sahá až do roku 1932. V tomto roce můj dědeček Rudolf Pokorný dokončil výstavbu rodinného hostince. A že to byl člověk pokrokový a podnikavý svědčí například reklama promítaná v místním kině, nebo distribuce pohlednic s vyobrazením podniku jako reklamních předmětů. Hostinec se stal zanedlouho vyhledávaným rekreačním prázdninovým místem pro klienty zejména z Prostějovska a Brněnska. Další generace těchto hostů, se kterými jsem se znala už jako s malými dětmi, navštěvují náš podnik do dnešních dnů.

Po znárodnění byl podnik převeden do vlastnictví Jednoty Vsetín a to až do roku 1991, kdy byl v restitučním řízení vrácen mé mamince Marii Novotné. V průběhu let 2005-2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, jejímž výsledkem je součastná podoba restaurace, ubytovacích a společenských interiérů.


Jarmila Uhříková